"Hordaland skal være en ledende energiregion i Europa"


 Til Forsiden      Om HOG Energi      Arkiv      Rapporter      Prosjekter      Medlemmer      Aktivitet      Lenker        In English 
Til Forsiden

 

Om HOG Energi

 Sist oppdatert: 26. mai 2016

 
Ove Lunde, ny daglig leder i HOG Energi. Foto: Trude Sletteland
Ove Lunde, ny daglig leder i HOG Energi. Foto: Trude Sletteland

Ove Lunde ny daglig leder i HOG Energi

Styret i HOG Energi har tilsatt Ove Lunde som ny daglig leder i organisasjonen. Ove Lunde har siden 1. januar 2009 vært fungerende daglig leder i HOG Energi, og styreleder Geir Amland sier at valget av Ove Lunde er et naturlig valg.

Lunde har de siste 12 årene jobbet med strategisk næringsutvikling innen petroleumsbransjen. Først i fire år som daglig leder i Petroleumsrådet, og siden som ansvarlig for samfunnskontakt i Hordaland Olje og Gass, HOG.

- Ove Lunde har et omfattende kontaktnett både innen energibransjen og i det politiske miljøet lokalt og nasjonalt. Dette er viktige og avgjørende egenskaper å ha i forhold til den videre utviklingen av HOG Energi, sier styreleder Geir Amland.

HOG Energi skal i fremtiden være regionens viktigste interesseorganisasjon innen energibransjen og vi har mange spennende oppgaver å løse, sier den nytilsatte daglige lederen Ove Lunde. Vi skal samarbeide med de andre næringsorganisasjonene i regionen og arbeide for at aktørene i energibransjen får arbeidsvilkår og rammebetingelser både for å sikre nåværende posisjoner og sørge for fremtidig verdiskapning. I den sammenheng blir Mongstadutbyggingen, nye energiformer, leverandørbedriftene og FOU-miljøene viktige arbeidsfelt, sier Ove Lunde, som tiltrer som ny daglig leder i HOG Energi 1. juli.

For ytterligere informasjon, kontakt:
Styreleder Geir Amland, 91580263
Daglig leder Ove Lunde, 95761186