"Hordaland skal være en ledende energiregion i Europa"


 Til Forsiden      Om HOG Energi      Arkiv      Rapporter      Prosjekter      Medlemmer      Aktivitet      Lenker        In English 
Til Forsiden

 

Om HOG Energi

 Sist oppdatert: 26. mai 2016

 

Geir Amland ny styreleder i HOG

På representantskapsmøtet i HOG 17. april ble Geir Amland valgt til ny styreleder i HOG etter Jakob Bleie som har hatt dette vervet de siste 6 årene.

Geir Amland har flere tiårs erfaring fra olje- og gassvirksomheten der han mesteparten av tiden har vært ansatt som direktør i Statoil. Amland er nå daglig leder i oljeselskapet Ability på Sotra.
Ved siden av Geir Amland ble følgende nye styremedlemmer valgt: Trygve Arnesen, adm dir i NorWind i Bergen, Frode Skår, StatoilHydro Mongstad og Rune Sælen BKK.
Liv Kari Eskeland, Kjell Sørensen og Tom Knudsen ble gjenvalgt i styret, som etter de nye vedtektene nå skal bestå av 7 medlemmer.
Følgende varamedlemmer ble valgt:
1. Ragnhild Langøy
2. Hans Roar Sørheim
3. Ottar Vik
Representantskapsmøtet ble gjennomført uten de store diskusjonene og dermed er grunnlaget lagt for videreutvikling av organisasjonen.