"Hordaland skal være en ledende energiregion i Europa"


 Til Forsiden      Om HOG Energi      Arkiv      Rapporter      Prosjekter      Medlemmer      Aktivitet      Lenker        In English 
Til Forsiden

 

Om HOG Energi

 Sist oppdatert: 26. mai 2016

 

Hordaland Olje og Gass blir til HOG Energi

På representantskapsmøtet i HOG den 17. april ble det vedtatt å endre organisasjonens navn til HOG Energi.

Navneendringen er et resultat av utviklingen i HOG der det er vedtatt at organisasjonen i framtiden også skal fokusere på energi- og miljøområdet. På denne bakgrunnen vedtok også Representantskapsmøtet nye vedtekter for HOG Energi.
Antallet styremedlemmer er redusert til 7, og i følge de nye vedtektene skal styreleder velges fra organisasjonens bedriftsmedlemmer.
Daglig leder Ove Lunde sier i en kommentar at de nye vedtektene er i tråd med det som er vanlig for en medlemsorganisasjon som det HOG Energi skal være, og at dette vil gi det nyvalgte styret en god plattform for å videreutvikle organisasjonen.