"Hordaland skal være en ledende energiregion i Europa"


 Til Forsiden      Om HOG Energi      Arkiv      Rapporter      Prosjekter      Medlemmer      Aktivitet      Lenker        In English 
Til Forsiden

 

Om HOG Energi

 Sist oppdatert: 26. mai 2016

 

HOG forblir egen organisasjon

Etter dagens styremøte i Hordaland er det nå klart at HOG kommer til å fortsette som egen organisasjon.

Etter orienteringen på dagens styremøte fra styreleder Jakob Bleie og daglig leder Ove Lunde, er det klart at HOG kommer til å fortsette som egen medlemsorganisasjon og som en sentral interesseorganisasjon for olje- gass- og energibransjen i Hordaland.

Daglig leder Ove Lunde sier i en kommentar at det er klart at de to største medlemmene i HOG, Hordaland fylkeskommune og Bergen kommune, fortsetter som medlemmer i HOG. Dermed blir det ikke noe av forslaget om integrere HOG i BRB.

-Det er gledelig å konstatere at to av våre viktigste medlemmer har inntatt dette standpunktet, og det medfører at HOG kan drives videre og arbeide med viktige energisaker til beste for hele Hordaland. Det er mange viktige saker vi har på dagsorden nå og derfor skaper avklaringen rundt HOG et godt fundament for å videreføre HOG og tilpasse organisasjonen til å ta tak i de mange viktige petroleum-energi- og miljøsakene sakene vi skal jobbe med i årene framover, sier Ove Lunde.