"Hordaland skal være en ledende energiregion i Europa"


 Til Forsiden      Om HOG Energi      Arkiv      Rapporter      Prosjekter      Medlemmer      Aktivitet      Lenker        In English 
Til Forsiden

 

Om HOG Energi

 Sist oppdatert: 26. mai 2016

 

HOG drøfter et tettere samarbeid med BRB

På representantskapsmøtet i HOG 11. desember ble det besluttet den framtidige relasjonen til Business Region Bergen skal drøftes nærmere.

Dette betyr at HOGs organisasjonsform og vedtekter skal gjennomgås og tilpasses den framtidige samarbeidsmodellen som nå skal meisles ut.
På denne bakgrunnen er arbeidet med å ansette ny daglig leder i HOG satt på vent, og i mellomtiden fungerer Ove Lunde som daglig leder i HOG.
Styreleder Jakob Bleie sier i en kommentar at det nå skal gjennomføres samtaler med HOGs medlemmer og med BRB slik at det kan legges fram en omforent løsning for HOGs framtidige organisering på HOG ekstraordinære representantskapsmøte den 6. februar.