"Hordaland skal være en ledende energiregion i Europa"


 Til Forsiden      Om HOG Energi      Arkiv      Rapporter      Prosjekter      Medlemmer      Aktivitet      Lenker        In English 
Til Forsiden

 

Om HOG Energi

 Sist oppdatert: 26. mai 2016

 
Bilde: Bergen kommune
Bilde: Bergen kommune

Nå skal kloakk bli til miljøvennlig drivstoff

En viktig milepæl er nådd. Dette prosjektet er et konkret eksempel på grønt skifte i praksis, sier Ove Lunde i HOG Energi, om Bergen kommune sitt biogassanlegg som åpnet mandag 21. oktober.

HOG Energi har siden 2000 arbeidet for bruk av biogass i kollektiv trafikken. Vårt viktigste bidrag har vært å sikre at tilbud og etterspørsel kommer på plass, sier Lunde. Det var viktig at Hordaland fylkeskommune kunne etterspørre biogass til sine busser og ikke mist at en kunne sikre lokal produsert biogass som så kunne øremerkes bruk i bussene. De gode eksemplene på bruk av biogass bl.a. fra Sverige tilsier at nettopp denne alliansen mellom kommune og fylke er nøkkelen for å komme i gang med biogass.

For oss har dette vært veldig langsiktig arbeid,vår rolle har vært å få belyst saken ovenfor beslutningstakerne. Vi har utført flere utredninger og et demonstrasjonsprosjekt bl.a. med støtte fra kommune, fylke og EU. Men det er hovedaktørene Bergen kommune,vann- og avløpsetaten, fylkeskommunen, og ikke minst Skyss og Tide som vil kjøre bussene, som gjør dette til en realitet som vil gi et viktig bidrag i arbeidet med å nå klimamålene både for Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune, avslutter Lunde.