"Hordaland skal være en ledende energiregion i Europa"


 Til Forsiden      Om HOG Energi      Arkiv      Rapporter      Prosjekter      Medlemmer      Aktivitet      Lenker        In English 
Til Forsiden

 

Om HOG Energi

 Sist oppdatert: 26. mai 2016

 

Olje- og energiministeren besøkte HOG Energi

Olje- og energiminister Tord Lien møtte i går styret i HOG Energi samt representanter for medlemmene i organisasjonen til et vellykket dialogmøte.

HOG Energi har i alle år hatt en tett dialog med den politiske ledelsen i olje- og energidepartementet, og denne tradisjonen ble fulgt opp i går med et svært nyttigog vellykket møte med olje- og energiminister Tord Lien. Styret i HOG Energi er svært opptatt av og bekymret for utviklingen i leverandørnæringen. Dette ble formidlet til statsråden som orienterte om hvilke strategier og konkrete tiltak myndighetene har og vil gjennomføre for å opprettholde en sterk petroleumsnæring i Norge. Lien ble orientert om arbeidet HOG har utført rettet mot leverandørbedriftene i Hordaland og de tiltakene som er foreslått i rapporten. I dialogen med statsråden kom det flere gode innspill og forslag til tiltak som kan sikre at oppbygget kompetanse beholdes i næringen, og at det kan utvikles ny. Olje- og energiministeren ble oppfordret til å ta tak i Statoils beslutning om å utsette investeringene på Mongstadraffineriet, vurdere forbedringer i lærlingeordningen og se nærmere på hvordan planene for vannkraftutbyggingen i Sunnhordland kan gi arbeid til oppsagte ingeniører i regionen.
På møtet orienterte næringssjef Mette Nora Sætre om det arbeidet Hordaland fylkeskommune har satt i gang for å møte de utfordringene leverandørbedriftene nå har, og hvilke tiltak fylkeskommunen har satt i gang for å få til en god omstilling i næringen. Ove Lunde, daglig leder i HOG Energi, sier i en kommentar at møtet var svært vellykket oghan understreker den viktige rollen som HOG har i arbeidet for å sikre best mulige forhold for petroleumsnæringen og i arbeidet med å ivareta fylkets interesser inn mot sentrale myndigheter.