"Hordaland skal være en ledende energiregion i Europa"


 Til Forsiden      Om HOG Energi      Arkiv      Rapporter      Prosjekter      Medlemmer      Aktivitet      Lenker        In English 
Til Forsiden

 

Om HOG Energi

 Sist oppdatert: 26. mai 2016

 
Gullfaks A - Photo: Øyvind Hagen - Statoil
Gullfaks A - Photo: Øyvind Hagen - Statoil

Situasjonen for leverandørbedriftene i Hordaland mer alvorlig enn ventet

En undersøkelse som HOG Energi har utført etter oppdrag fra Hordaland fylkeskommune viser at situasjonen for leverandørbedriftene i petroleumsnæringen i Hordaland er verre enn forventet.

– Vi har intervjuet over 40 bedriftsledere og andre sentrale personer knyttet til næringen, og det entydige svaret fra disse er at situasjonen på svært kort tid er blitt betydelig verre enn det som var forventet. Særlig i vinter har den negative utviklingen skutt fart, og bedriftslederne bruker ordene alvorlig, svært utfordrende og kritisk når de beskriver situasjonen. Det er prosjektleder Nelson Rojas i HOG Energi som sier dette i en kommentar.

-Det er særlig de små- og mellomstore bedriftene som nå merker trykket. Disse bedriftene er sårbare på grunn av begrensede ressurser og de føler seg skvist i den prosessen som nå pågår med store innsparinger og overgang til mer rasjonell drift i de større leverandørselskapene. Det er derfor dessverre grunn til å frykte nye oppsigelser og permitteringer framover, og de aller fleste av de vi har intervjuet frykter at denne nedgangen kan vare i lang tid framover. Noen av bedriftene ser faktisk ikke særlig bedring før de kommer inn i 2018. I tillegg har flere kommuner vi har snakket med vist til betydelige reduserte skatteinntekter som følge av situasjonen, og tilstøtende næringer, spesielt hotell og servicenæringen merker allerede betydelig omsetningssvikt, sier Nelson Rojas.

Han understreker at HOG Energi konkluderer med at den utviklingen næringen nå er gjennom på lang sikt vil gi oss en styrket næring som vil finne et nytt grunnlag der man er tilpasset framtidige volumer og behov. Næringen vil spille er sentral rolle i Hordaland også i mange tiår framover og gi tusenvis av arbeidsplasser og gi ny verdiskaping. Det er et lyspunkt i en ellers dyster situasjon for øyeblikket. Hordaland fylkeskommune skal nå behandle konklusjonene politisk, men fylkesordfører Tom- Christer Nilsen har allerede sagt at fylkeskommunen kommer til å ta opp situasjonen for leverandørnæringen i Hordaland med sentrale politiske myndigheter, sier Nelson Rojas.