"Hordaland skal være en ledende energiregion i Europa"


 Til Forsiden      Om HOG Energi      Arkiv      Rapporter      Prosjekter      Medlemmer      Aktivitet      Lenker        In English 
Til Forsiden

 

Om HOG Energi

 Sist oppdatert: 26. mai 2016

 

Tildeler kontrakter for fem milliarder

Tildelingene inkluderer kontrakter innenfor terminaltjenester, lagertjenester og lagring og håndtering av rør.


– Kontraktene innebærer et langsiktig samarbeid med leverandørene som er valgt, og de vil gi store besparelser i Statoils logistikkvirksomhet. Logistikkvirksomheten utgjør cirka 10 prosent av driftskostnadene for en installasjon, og effektivisering av basedriften er vesentlig for å forlenge levetiden til feltene vi opererer, sier Astrid Sørensen, direktør for Fellesoperasjoner i Statoil, til selskapets hjemmeside.

Anbud samtidig

Kontraktsverdien ligger på om lag 5 milliarder kroner over en tiårsperiode.

– For første gang er tjenestene ved alle syv baser i Norge satt ut på anbud samtidig, og det er gledelig å se at mange selskaper har deltatt i anbudskonkurransen. Resultatene fra anbudskonkurransen legger grunnlaget for at Statoils baser langs kysten vil drives sikkert og effektivt i de kommende årene, sier Sørensen.

NorSea Group har fått kontrakt for lagring og håndtering av rør, terminaltjenester og lagertjenester ved Dusavik-base i Rogaland, Kristiansund og Hammerfest, samt terminaltjenester og lagertjenester på Mongstad og Ågotnes. I tillegg har selskapet fått kontrakt for det samme i Florø.

Saga Fjordbase har fått kontrakt for terminaltjenester i Florø. Asco Norge har fått kontrakt for lagring og håndtering av rør, terminaltjenester og lagertjenester i Sandnessjøen.

– I tillegg tar Statoil flere grep for å effektivisere logistikk-kjeden mellom basene langs kysten og våre offshore installasjoner. Vi kommer til å ta ut betydelige stordriftsfordeler og synergier ved å innføre nytt seilingsmønster til installasjonene som skal forsynes offshore, og større grad av spesialisering ved de forskjellige basene i den kommende kontraktsperioden. Målet er å ivareta langsiktig aktivitet og verdiskapning på norsk sokkel, fortsetter Sørensen til Statoils hjemmesider.

– Viktige bidrag

Kontraktene som strekker seg over seks år, har oppstart 1. Juli og inneholder opsjoner på ytterligere to pluss to år.

– I andre halvdel av 2014 ble det gjennomført en grund anbudsrunde der både pris, kvalitet og teknisk kompetanse er nøye vurdert. Vi har hatt en anbudsrunde hvor aktørene har hatt mulighet til å tilby sine tjenester. Statoil og industrien er i en situasjon hvor vi må redusere kostandene og effektivisere driften. De nye basekontraktene er viktige bidrag, sier Jon Arnt Jacobsen, direktør for anskaffelser i det statseide selskapet.

Kilde: offshore.no