"Hordaland skal være en ledende energiregion i Europa"


 Til Forsiden      Om HOG Energi      Arkiv      Rapporter      Prosjekter      Medlemmer      Aktivitet      Lenker        In English 
Til Forsiden

 

Om HOG Energi

 Sist oppdatert: 26. mai 2016

 

65 millioner ekstra til TCM på Mongstad

Regjeringen går i sitt budsjettforslag inn for å øke bevilgningene til testsenteret for CO2 på Mongstad med 65 millioner kroner.

-Dette er gledelig og et signal om at regjeringen ønsker å videreutvikle senteret i Nordhordland, sier daglig leder Ove Lunde i HOG Energi i en kommentar til forslaget. Det er svært viktig at bevilgningene fra myndighetene legger opp til et langsiktig arbeid ved TCM på Mongstad. Vi synes regjeringen fortjener ros for at den nå ønsker å øke bevilgningene, og tar dette som et klart signal om at myndighetene ønsker å bygge opp testsenteret slik at det kan spille en viktig rolle i det internasjonale forsknings- og utviklingsarbeidet for å finne løsninger for rensing av CO2. Lunde er også positiv til de andre prioriteringene som Olje og energidepartementet nå skal ha:

- energiomlegging og utvikling av energi- og klimateknologi
- tiltak for å fremme CO2-håndtering
- energi- og petroleumsforskning
- egen strategi for bruk av biogass

Dette er satsingsområder som HOG har arbeidet med i flere år, og som de ulike FoU-miljøene i vår region har høyt oppe på sin prioriteringsliste. Disse miljøene har utviklet kompetanse som vil være til stor nytte i regjeringens arbeid for å nå sine mål innen klima-miljø og energiområdene. Vi vet at det er lagt opp til et samarbeid mellom de ulike institusjonene og næringsaktørene innen flere av disse feltene, og de politiske signalene som nå kommer i statsbudsjettet bør inspirere aktørene til å sette ytterligere kraft inn i dette samarbeidet