"Hordaland skal være en ledende energiregion i Europa"


 Til Forsiden      Om HOG Energi      Arkiv      Rapporter      Prosjekter      Medlemmer      Aktivitet      Lenker        In English 
Til Forsiden

 

Om HOG Energi

 Sist oppdatert: 26. mai 2016

 

CCB reduserer bemanningen

Over 100 mister jobben før de ventet på CCB
– Vi får kortere tid til å omstille oss, sier CCB-sjef Kurt Andreassen.

I fjor sommer ble ledelsen ved Coast Center Base (CCB) orientert om Statoils planer for omlegging av seilingsmønster og tilpassing av baseaktiviteter i Nordsjøen sør.

For CCB medfører planene flytting av forsyning fra Ågotnes i Fjell kommune vest for Bergen, til Mongstad nord for Bergen.

– I fjor ble vi forespeilet at endringen for vår del ville skje i 2016. Nå er tidsplanen fremskyndet til 2015. Vi får kortere tid til å omstille oss, sier administrerende direktør Kurt Andreassen i CCB til BA.

MÅ TY TIL OPPSIGELSER

Dette får dramatiske følger for staben. 242 ansatte skal reduseres til 135, ble de ansatte orientert om på allmøte mandag.

Cirka 210 er fast ansatte. Kuttene vil i all hovedsak skje i form av oppsigelser, opplyser direktøren.

– Kan det være aktuelt å overføre noen til Mongstad?

– De vil klart få et behov for arbeidskraft der ute, men for folk som bor her vil det være krevende, svarer han.

Nedbemanningen vil skje gradvis gjennom 2015.

Det var Vestnytt som først omtalte saken.

STORE ENDRINGER

Innen 30. mai 2015 flytter Statoil forsyningsaktivitet for plattformene Troll A, Huldra, Valemon fra Ågotnes til Mongstadbase. Samme frist gjelder for Kvitebjørn og Veslefrikk, som per i dag har forsyning både fra Ågotnes og Fjord Base i Florø.

Innen 30. november 2015 flytter Statoil forsyningsaktivitet for plattformene Statfjord A, B og C, samt Gullfaks A, B og C fra Ågotnes og Florø til Mongstad.

En PWC-rapport har tidligere konkludert med at disse tiltakene vil føre til at rundt 250 arbeidsplasser forsvinner fra Fjord Base i Florø, ifølge Firdaposten.

For CCB sin del er tallene klare.

– Statoil har utredet hva de er best tjent med, og nå blir CCB skadelidende. Det er beklagelig, men det er lite vi kan gjøre med det. Utfasingen skjer allerede til våren og per i dag har vi ingen konkret, alternativ aktivitet. Aktiviteten tas ned allerede på nyåret og da kan vi ikke vente med å handle, sier Kurt Andreassen.

– Vi kan ikke trylle, og kan ikke skape aktivitet det ikke er grunnlag for, svarer han på spørsmål om hvorfor de foreløpig ikke har lykkes med å erstatte forsyningsaktiviteten som snart forsvinner.

STYRKER SEG PÅ RIGG

Andreassen forteller at CCB er holdt orientert av Statoil underveis, og at de håpet i det lengste å få mer tid på seg. Slik gikk det ikke.

– Har dere vært naive?

– Nei. Gjennom flere år har vi hatt en strategi om å ha flere ben å stå på, nettopp av denne grunn. CCB er en av de største aktørene innen riggvedlikehold. Det er en viktig aktivitet, uavhengig av denne type beslutninger.

– Vi har ti rigger inne i år, og er faktisk det stedet i landet med flest rigger i år. I tillegg venter vi ytterligere én til to nye inn inneværende år, fortsetter han.

CCB forventer en omsetning på cirka én milliard kroner i 2014, noe som er vesentlig høyere enn fjorårets inntekter (se graf nederst).

SKUFFET TILLITSVALGT

– Akkurat nå er det høy aktivitet, mens neste år er det usikkerhet på grunn av forsyningskapasiteten. Prosjektaktivitet vil alltid være svingende, så det er vanskelig å svare på hvordan omsetningen blir fremover, sier Andreassen.

På eiendomssiden har vi fortsatt tilnærmet full utnyttelse. Og heldigvis vil Statoil styrke Ågotnes som subsea-senter, fremhever CCB-sjefen.

– Vi er selvfølgelig skuffet, fordi vi får mye mindre tid på oss. Vi har hørt rykter om at flyttingen kunne bli neste år, men det har ikke blitt bekreftet før nå, sier Elna Nybakk i Industri Energi, som er hovedtillitsvalgt i CCB.

På telefon fra Milano sier hun at slike omstillingsprosesser er tunge.

– Vi tar dette tungt. Det er ikke gjort over natten å få inn nye aktører, men vi har ikke gitt opp, sier Nybakk.

Statoil har foreløpig ikke svart på BAs henvendelser.

Kilde: Denne saken er tatt fra www.vest24.no!