"Hordaland skal være en ledende energiregion i Europa"


 Til Forsiden      Om HOG Energi      Arkiv      Rapporter      Prosjekter      Medlemmer      Aktivitet      Lenker        In English 
Til Forsiden

 

Om HOG Energi

 Sist oppdatert: 26. mai 2016

 

Samlet universitetsmiljø i Bergen søker om å få nytt forskningssenter

Under ledelse av matematisk naturvitenskapelig fakultet kommer universitets- og forskningsmiljøet i Bergen til å samle seg om en felles søknad som de håper skal gi et nytt nasjonalt senter for økt utvinning til Bergen.

Dette senteret er et av de strategiske tiltakene lansert av regjeringen i stortingsmelding 28. i fjor.
HOG Energi har sammen med universitetsmiljøet og den politiske ledelsen i Hordaland fylkeskommune og Bergen kommune arbeidet for å legge forholdene til rette slik at det nye senteret opprettes på basis av en frikonkurranse blant de kvalifiserte miljøene i Norge.

De siste 10 årene har Bergensmiljøet gjennom bl. annet UNI CIPR utviklet verdensledende kompetanse når det gjelder økt utvinning fra olje og gass felter, sier Ove Lunde i HOG Energi.

Det er svært gledelig at Universitetet i Bergen samler alle de kompetansemiljøene som kan bidra til en konkurransedyktig og kvalitativ god søknad for dette senteret sier Lunde.

Olje og energiminister Ola Borten Moe har uttalt at søknaden med høyest kvalitet og relevanse for industrien vil vinne konkurransen. Statoil har allerede etablert sitt eget senter for IOR i Trondheim, med basis i den teknologikompetanse fra deres FoU- senter. Det vil være naturlig at et nytt statlig forskningssenter innen dette området også fokuserer på faglige oppnådde forskningsresultater innen bl.a. reservoar- og undergrunns-forståelse. Det er dette UNI CIPR i Bergen er blitt internasjonalt anerkjent for, understrekker Lunde.