"Hordaland skal være en ledende energiregion i Europa"


 Til Forsiden      Om HOG Energi      Arkiv      Rapporter      Prosjekter      Medlemmer      Aktivitet      Lenker        In English 
Til Forsiden

 

Om HOG Energi

 Sist oppdatert: 26. mai 2016

 

Fem leverandører valgt for teknologikvalifisering på Mongstad

Gassnova og Statoil har valgt leverandører av CO2-fangstteknologi som skal delta i et teknologikvalifiseringsprogram for fullskala CO2-fangst på Mongstad (CCM).

Følgende fem leverandører er valgt:
• Mitsubishi Heavy Industries LTD
• ALSTOM Carbon Capture GmbH
• Siemens AG
• Aker Clean Carbon
• Huaneng-CERI Powerspan Joint Venture.

CCM-programmets mål er å kvalifisere minst én teknologi og demonstrere at den kan oppskaleres og brukes på kraftvarmeverket på Mongstad.

Programmet er et viktig redskap i den videre satsingen på CO2-fangst, fordi det vil utvide og styrke beslutningsgrunnlaget for å velge den best tilgjengelige teknologien for CO2-fangst. Samtidig legges det opp til en tydeligere prosess mot beslutningen av bygging av et fullskala fangstanlegg på Mongstad, sier Nelson Rojas, i HOG Energi.

Teknologikvalifiseringsprogrammet er delt inn i tre faser:
1. Gjennomførbarhetsstudie for å viste at teknologien kan brukes på Mongstad
2. Demonstrere at prosessen vil fungere og at utslippene vil være innenfor kriteriene
3. Konseptfase for prosjektering av fullskala CO2-fangst på Mongstad.

Forutsatt gode resultater i teknologikvalifiseringsprogrammet vil konseptvalg og valg av teknologi finne sted første halvdel av 2014. Flere leverandører kan inngi anbud på en FEED (Front End Engineering and Design) basert på det valgte konseptet, og det skal fremmes et investeringsunderlag for Stortinget innen 2016.

Les mer om saken hos Statoil og Gassnova sine hjemmesider.

Statoil sine hjemmesider

Gassnova sine hjemmesider