"Hordaland skal være en ledende energiregion i Europa"


 Til Forsiden      Om HOG Energi      Arkiv      Rapporter      Prosjekter      Medlemmer      Aktivitet      Lenker        In English 
Til Forsiden

 

Om HOG Energi

 Sist oppdatert: 26. mai 2016

 

Mobilisering i gang for nytt forskningssenter i Bergen

Fylkesordfører Torill Selsvold Nyborg ønsker å sette seg i spissen for en bred mobilisering som skal arbeide for et nytt forskningsenter for merutvinning på norsk sokkel til Bergen.


I sommer har HOG i samarbeid med Centre for Integrated Petroleum Recearch (CIPR), Universitetet i Bergen og BRB arbeidet for å starte en prosess som skal ha som mål å sikre Bergen et nytt forskningssenter for merutvinning fra norske olje- og gassfelter. Arbeidet ble igangsatt av HOG, og det ser nå ut til at det blir en bred tverrfaglig og politisk mobilisering i Hordaland. Fylkesordfører Torill Selsvold Nyborg har sagt ja til å stå i spissen for det videre arbeidet, og hun har innkalt til et oppstartsmøte 26. august. På dette møtet vil både sentrale politikere og representanter for forskningsmiljøene i Bergen være til stede. I stortingsmelding nr. 28 om framtiden for norsk petroleumsvirksomhet, sier regjeringen at den ønsker å etablere et nytt forskningssenter for arbeidet i arktiske strøk og et nytt forskningsenter for merutvinning av ressursene i olje- og gassfeltene på norsk sokkel. Daglig leder Ove Lunde i HOG Energi sier i en kommentar at Bergen peker seg ut som stedet for forskningsenteret som skal arbeide mer merutvikling. Det er naturlig å ta utgangspunkt i det utmerkede arbeidet som er utført ved CIPR når vi snakker om et slikt nytt senter i Norge. Petroleumsmiljøet i Bergen har naturlige forutsetninger for å drive denne type forskning, og vi er meget glade for at fylkesordføreren nå har sagt seg villig til å gå bresjen for en bred mobilisering for å få senteret til Bergen, noe som vil gi Bergen og Hordaland en ny og framtidsrettet dimensjon innen petroleumsvirksomheten, sier Ove Lunde.