"Hordaland skal være en ledende energiregion i Europa"


 Til Forsiden      Om HOG Energi      Arkiv      Rapporter      Prosjekter      Medlemmer      Aktivitet      Lenker        In English 
Til Forsiden

 

Om HOG Energi

 Sist oppdatert: 26. mai 2016

 

Bergen en sentral petroleumsby i mange tiår framover

Petroleumsmeldingen som i dag er lagt fram av olje og energiministeren viser at det kommer til å være petroleumsaktivitet på norsk sokkel i mange tiår framover, og at Bergen og Hordaland vil spille en sentral rolle i denne næringen.

- Jeg synes sentrale myndigheter ved olje- og energidepartementet gjennom denne meldingen har tatt et godt grep om rattet i arbeidet med å videreutvikle norsk petroleumsnæring. Meldingen viser at myndighetene legger opp til høy aktivitet på norsk sokkel de kommende tiårene, og at Hordaland og Bergen kommer til å spille en meget viktig rolle i denne utviklingen, sier daglig leder Ove Lunde i HOG Energi i en kommentar til stortingsmeldingen om framtiden til norsk petroleumsnæring. I vår region har vi de siste 40 årene utviklet en kompetanse i verdensklasse innenfor flere fagfelter, og spesielt innenfor fabrikasjon, drift, vedlikehold, undervannsteknologi og petro-maritime operasjoner. Dette er kompetanse som er nødvendig for å videreutvikle petroleumsnæringen på norsk sokkel. Bergen kommer til å være en minst like viktig petroleumsby de kommende årene og det betyr at det nå kan skapes et nytt grunnlag for kompetanseutvikling og verdiskaping både i vår egen region og nasjonalt. Forskning, utvikling og innovasjon blir nøkkelbegreper i utviklingen av den framtidige aktiviteten på norsk sokkel. Vi har en rekke bedrifter og miljøer som kan bidra på disse områdene, og jeg synes nå at Bergen med de signaler som gis i petroleumsmeldingen bør ta mål av seg til å få et eget forskningssenter som skal arbeide med å finne nye metoder for økt utvinning fra feltene på sokkelen.

Olje- og energiministeren varsler at aktivitetene på sokkelen gradvis kommer til å bli flyttet nordover. Er ikke dette urovekkende for Hordalandsregionen? - Denne tendensen har vi sett i lengre tid, men det trenger ikke bety noen særlig svekkelse av vår region. Snarere tvert i mot. Det vil være kompetansen som vil være det viktigste elementet i utviklingen ikke geografien. Kompetansen har vi, og aktivitetene i nord vil være helt avhengig av vår lokale kompetanse. Det vil gi en rekke utviklingsmuligheter for våre bedrifter og F&U-miljøer. Likevel gir meldingen et klart signal om framtidige strukturelle endringer innen næringen. Dette er noe både Bergen kommune og Hordaland fylke må ta inn over seg, og tilpasse seg. I HOG Energi skal vi i disse dager sette i gang et omfattende prosjekt som nettopp skal se nærme på framtidige trender og endringer som kommer i næringen. Vi tror det vil være nødvendig at det politiske miljøet sammen med næringens aktører sammen finner en ny plattform der partene kan utfylle hverandres rolle for å sikre de nødvendig strategiske grep for regionen, sier Ove Lunde.


Les petroleumsmeldingen her!