"Hordaland skal være en ledende energiregion i Europa"


 Til Forsiden      Om HOG Energi      Arkiv      Rapporter      Prosjekter      Medlemmer      Aktivitet      Lenker        In English 
Til Forsiden

 

Om HOG Energi

 Sist oppdatert: 26. mai 2016

 

Månelandingen skal skje på Mongstad

Regjeringen holder fast på Mongstad som arena for månelandingen.

Regjeringen har utpekt Mongstad som hovedarena for utviklingen av en kommersiell renseteknologi for CO2 som kan gjøre Norge internasjonalt ledende i miljø- og klimaarbeidet, og dette blir bekreftet i den stortingsmeldingen om Mongstad som olje- og energidepartementet nå har lagt fram.

For vår region er dette viktig, og det vil gjøre Mongstad og Nordhordland til et av Europas mest spennende industriområder i årene som kommer, sier daglig leder Ove Lunde i HOG Energi. - Det er satsingen på testsenteret på Mongstad, og forsknings- og utviklingsarbeidet der, som skal føre til månelandingen. Ikke byggingen av fullskalaanlegget slik mange, både politikere og aktører innen miljøbevegelsen, tror og hevder.

Det er gledelige signaler som kommer fra sentrale myndigheter vedrørende satsingen på testsenteret, og jeg tolker det slik at man nå satser enda sterkere på å få til et tettere samarbeid med aktuelle aktører innen FoU-miljøene slik at en norsk utviklet renseteknologi kan tas i bruk på det internasjonale markedet. Dette er helt i tråd med HOG Energis anbefalinger i Mongstadprosjektet som ble avsluttet i fjor sommer. Jeg tror også at det kan utvikles et kompetanse- og næringsutviklingssenter på Mongstad knyttet til dette arbeidet, og temaet blir tatt opp med olje- og energidepartementet på et møte som skal holdes i nær framtid, sier Ove Lunde.

Read file
 Les St.meld. nr. 9