"Hordaland skal være en ledende energiregion i Europa"


 Til Forsiden      Om HOG Energi      Arkiv      Rapporter      Prosjekter      Medlemmer      Aktivitet      Lenker        In English 
Til Forsiden

 

Arkiv

    Vellykket og interessant seminar 16.desember 2009
    Sommerhilsen fra HOG
    Godt år for HOG Energi
 Sist oppdatert: 26. mai 2016

Godt år for HOG Energi

Les daglig leders julehilsen her


2009 har vært et godt for HOG Energi. På representantskapsmøtet i mars ble det bestemt å endre navnet på fylkets øverste interesseorganisasjon innen petroleumsnæringen til HOG Energi. På dette møtet ble også forslaget om å utvide HOGs arbeidsfelt til å gjelde hele energiområdet vedtatt. Det samme ble organisasjonens nye vedtekter.

HOG Energi har gjennomført flere prosjekter i 2009, men det er arbeidet med Mongstadprosjektet som er blitt prioritert. Dette arbeidet skal fortsette også neste år. I august ble det gjennomført et nytt strategiseminar med god deltakelse og engasjement. Innspillene fra medlemmene på dette møtet dannet grunnlaget for administrasjonens forslag til ny strategiplan for HOG Energi i perioden 2009- 2012. Denne planen ble vedtatt av styret i september og presentert på Representantskaps møtet i desember. I denne planen er det nedfelt 8 arbeidsområder som har prioritet i HOG Energi. På de aller fleste av disse områdene er det satt i gang eller planlagt prosjekter som skal videreføres i 2010.

I tillegg er det planlagt nye prosjekter, så neste år kommer til å bli et krevende og spennende år for HOG. Det gledelige er at flere av disse prosjektene skal settes i gang i distriktene slik at alle deler av HOG Energis geografiske virkeområde nå blir dekket.
Neste år blir vi tre personer som skal jobbe i HOG, og vi ser fram til at Nelson Rojas skal begynne hos oss den første uken i det nye året.

Jeg vil benytte anledningen til å takke våre medlemmer og samarbeidspartnere for et godt og konstruktivt samarbeid, og ser med stor glede fram til ny felles innsats for regional framgang og ny verdiskaping.

GOD JUL og GODT NYTT ÅR TIL DERE ALLE!

Beste hilsen Ove Lunde