"Hordaland skal være en ledende energiregion i Europa"


 Til Forsiden      Om HOG Energi      Arkiv      Rapporter      Prosjekter      Medlemmer      Aktivitet      Lenker        In English 
Til Forsiden

 

Prosjekter

    Subsea-miljøet i Hordaland
    Fem prosjekter i arenaprogrammet
    Hordaland på det internasjonale petroleumskartet
 Sist oppdatert: 26. mai 2016

Fem prosjekter i arenaprogrammet

De fem næringsklyngene Arena Norwegian Offshore Wind (NOW), Arena Vindenergi, MediArena, Arena Eyde og Oslo MedTech får status som prosjekter innenfor Arenaprogrammet.
To vindkraftprosjekter ble tatt inn i Arena.


De fem prosjektene har de beste forutsetninger for å utløse sine ambisjoner og realisere sine mål gjennom deltagelse i Arenaprogrammet, sier leder for Programrådet for NCE og Arena, Hans Martin Vikdal.

Arenaprogrammet tilbyr finansiell og faglig støtte til langsiktig utvikling av regionale næringsmiljøer. Formålet er å stimulere til økt innovasjon basert på samarbeid mellom bedrifter, FoU og utdanningsmiljøer og offentlige utviklingsaktører. Årlig bevilgning fra programmet ligger mellom 1,5 – 2,5 millioner kroner per prosjekt.

Det var i år 13 søkere. Søknadene viser at det er mange spennende og interessante næringsmiljøer i utvikling i mange deler av landet. Disse vil ha stor betydning for regional verdiskaping i tiden fremover.

Det er Innovasjon Norge, SIVA og Forskningsrådet som står bak Arenaprogrammet. Målet er å øke verdiskapingen i regionale næringsmiljøer og klynger og gjøre bedriftene mer konkurransedyktige.

Mer informasjon om årets tildeling, samt om Arenaprogrammet, finnes på www.arenaprogrammet.no

hentet fra Innovasjon Norge