"Hordaland skal være en ledende energiregion i Europa"


 Til Forsiden      Om HOG Energi      Arkiv      Rapporter      Prosjekter      Medlemmer      Aktivitet      Lenker        In English 
Til Forsiden

 

Arkiv

    Nådetid for Mongstad
    Vil ha Sunnhordland sterkere med
    Gassferjer på Halhjem-Våge
    Fremtidens petroleumsvirksomhet skapes nå
    Gjennombrudd for driftsbyen Bergen
    Shell til Bergen!
    Kraftsatsing på vind
    Oljeindustriens indrefilet
    Intervju med Ove Lunde i Offshore.no
    Naturgass - fremtidens verdiskaper
    Vetco fikk gasskrontrakt på Kollsnes
    Bruk av naturgass i Sunnhordland og Hardanger
    Testsenteret på Mongstad - artikkel i BT
    Står fast på prioriteringene
    Krever full gass for nytt Sotra-samband
    FMC får gigantkontrakt med Statoil
    "Mongstad neste" - om gasskraft og CO2
 Sist oppdatert: 26. mai 2016

Intervju med Ove Lunde i Offshore.no

Under tittelen Ingen hvileskjær for subseanæringen blir Ove Lunde intervjuet i Offshore.no den 28.09.09


- Offshorenæringen i vest er i verdensklassen, fastslår lederen for Hordaland olje og gass, Ove Lunde, men han advarer samtidig mot å ta for mange hvileskjær. - Disse miljøene må sysselsettes hele tiden, ellers kan de forsvinne. I tillegg må industrien selv se fremover mot neste energirevolusjon og være villig til å omstille seg.

Ove Lunde i HOG er klar på at Bergens- og Hordalandsmiljøet hittil har gjort en strålende innsats når det gjelder å få ut alle tilgjengelige forekomster av olje og gass på havbunnen.

- Offshoreindustrien i Hordaland og Bergensregionen har i høy grad vært med på å hente ut alle tilgjengelige petroleumsressurser på norsk sokkel, både når det gjelder forskning og ved å levere teknologi innen feltet, IOR eller increased oil recovery.

- Må få nye områder

Men Lunde ser også mot den nærmeste fremtiden og er opptatt av at offshoreindustrien får tilstrekkelig å bryne seg på.

- Næringen må få tildelt nye områder slik at man har noe å gjøre fremover også. Det går gjerne ti år fra man finner et felt til man bygger det ut. I denne perioden er det viktig at man sysselssetter disse miljøene som forøvrig er i verdensklassen. Ellers kan miljøene lett forsvinne.

I tillegg peker Lunde på det faktum at en dag der fremme er petroleumsalderen slutt, men at næringen selv er klar over dette. Han løfter derfor frem utfordringene som ligger i å finne nye, effektive energiformer og bli best også med denne teknologien.

Best på ny energiteknologi

- Vi må også komme i front med å utvikle ny og miljøvennlig energi, for eksempel innen vindkraft og bioenergi. Vi har allerede masse kompetanse i subsea som kan overføres. Dette er mulig. Se hva vi har fått til i løpet av 40 år i oljeindustrien. Vi har gjort kvantesprang og dette kan brukes videre.

Lunde er også opptatt av at staten må være aktiv.

- Myndighene må inn og legge forholdene til rette slik som man har gjort i Danmark, Storbritannia og Tyskland. De har laget rammevilkår som inkluderer subsidier som er tilstrekkelige til at man kan bygge ut prosjekter til havs.

Han synes det er et tankekors at StatoilHydro sitt første offshoreprosjekt er i Storbritannias sektor.

- Penger kan det ikke være snakk om. Det er heller snakk om å prioritere. Industrien må få bygge seg opp for å kunne møte den fremtidige utfordringen. I andre land bygger man nettopp opp denne kompetansen. Hvis vi ikke kjenner vår besøkelsestid, kan denne kompetansen glippe, mener Lunde.

Optimist

Men Lunde er optimist. Han tror Hordaland fortsatt vil være ledende på energi de neste tiårene.

- Men vi må følge med. Olje og gassforekomstene vil ta slutt før eller siden. Vi må derfor være med på den nye utviklingen, avslutter Ove Lunde og viser til Tyskland der antall ansatte innen grønn energi snart er større enn i bilbransjen når det gjelder antall ansatte.

Fakta:

- I overkant av 20.000 mennesker i Hordaland jobber i eller opp mot offshorenæringen.
- Petroleumsbransjen i Hordaland har en årlig verdiskapning på om lag 250 milliarder kroner (ifølge HOG Energi). Vestlandet er Norges desidert største region etter verdiskaping og med stor internasjonal betydning.
- Olje- og gassnæringen i Norge bidrar med rundt en fjerdedel av brutto nasjonalprodukt. 665 milliarder kroner ble skapt i oljerelatert virksomhet i 2008 mot et samlet brutto nasjonalprodukt lik 2.548 milliarder.


Les offshore.no!