"Hordaland skal være en ledende energiregion i Europa"


 Til Forsiden      Om HOG Energi      Arkiv      Rapporter      Prosjekter      Medlemmer      Aktivitet      Lenker        In English 
Til Forsiden

 

Arkiv

    Løfter i lag for Mongstad
    Skal lande Mongstadprosjektet
    Nye næringsmuligheter i Bergensregionen
    EU-midler til biogassbussprosjekt
    Kartlegger Johansen for lagring
    Håpet ikkje ute for Aker
    Statsbudsjettet 2010
    Innkalling til representantskapsmøte
    Liquipro AS etablert
    Finner satser i Bergen
    CO2-finalistene kåret
    Staten går inn i Skanled-prosjektet
    Forskingsminister Tora Aasland fyrte opp framtidas energikjelde i Øygarden
    Fase 2 i Mongstadprosjektet i gang
    Ny jobb til Tore Torvund
    Tilslutningserklæringen til NOx-fondet
    Null klimautslipp fra lager i havbunnen
    Per Terje Vold forlenger kontrakten med OLF
    To nye forskningssentre for fornybar energi til Bergen
    Milliardkontrakt til Aker Solutions på Kollsnes
    Flertall i energi- og miljøkomiteen for teknologisenteret på Mongstad
    CO2-avtaler på Mongstad
    Oppmuntrende leteresultater fra Statoil
    Fylkesordføreren vil ha felles satsing rundt Mongstadutbyggingen
    Eidesvik med flere gassdrevne forsyningsskip
    Lyse og lokale investorer vil etablere LNG-kjede
    Vellykket seminar på representantskapsmøtet
    Bygger bolig på Troll
    Lysende utsikter for rigger og flytende produksjonsanlegg
    Carbontech starter viktig forsking i Naturgassparken Vest
    NATURGASS TIL ØSTLANDET
    Formasjon i havet vest for Mongstad best egnet som lagringssted for CO2
    Regjeringen setter av 400 millioner kroner til CO2-rensing på Mongstad
    Gassnova SF skal følge opp CO2- rensingen på Mongstad
    CO2-alliansen etablert
    Ønsker HOG Energi som en sterk interesseorganisasjon i energisektoren
    Kraft fra Mongstad skal forsyne Gjøafeltet
    Gass for alle penga
    Aker Clean Carbon teknologileverandør til TCM
    5,2 milliarder til CO2 på Mongstad
    Fjerner CO2 på Mongstad
 Sist oppdatert: 26. mai 2016

Ønsker HOG Energi som en sterk interesseorganisasjon i energisektoren

HOG Energi har en viktig rolle å spille som interesseorganisasjon for aktørene i energisektoren. Dette var hovedkonklusjonen på strategisamlingen i HOG som ble holdt i Bergen i går.


Over 30 personer deltok på seminaret, og de representerte medlemmene fra næringslivet, det offentlige og fra kommunene. Daglig leder Ove Lunde sier at strategisamlingen viste at medlemmene ønsker en organisasjon som HOG Energi som kan være en koordinator mellom det politiske miljøet, forvaltningen, og aktørene i energinæringen.

-Vi har alltid ment at Hordaland trenger en organisasjon som HOG, og det var derfor gledelig at deltakerne på seminaret så tydelig gav uttrykk for det samme. Dette er selvsagt en ekstra inspirasjon til å stå på videre og arbeide for regionen og fylkets beste, og legge forholdene til rette for aktørene i næringen, sier Ove Lunde. Han forteller også at det kom mange positive tilbakemeldinger på foredragene på seminaret. Stortingsrepresentant Ketil Solvik- Olsen, som sitter sentralt i energi- og miljøkomiteen på Stortinget, gav sine vurderinger av framtidens energiutfordringer for Norge. Solvik- Olsen etterlyste spesielt to ting: At sentrale norske myndigheter må ta tak i de reelle energiproblemene som verden vil møte de neste tiårene, og at det må utarbeides langsiktige strategier for hvordan Norge skal håndtere energiutfordringene.

Per Terje Vold fra OLF orienterte om de utfordringene petroleumsnæringens aktører står overfor. Han også etterlyste forutsigbarhet fra myndighetenes side , og understreket samtidig at myndighetene må være mer aktiv i forhold til å utlyse nye leteområder i nord.

Atle Neteland fra BKK presenterte selskapets satsing på nye energiformer. En rekke spennende prosjekter er under planlegging.- Mer satsing på vannkraft og å få utbygget et tjenlig linjenett for kraftoverføring noen av de viktigste sakene for BKK i framtiden, og dette trenger vi alle gode krefter til å hjelpe oss med, også HOG Energi, sa Neteland.
Seminardelen ble avsluttet med et meget interessant foredrag fra Per Kragseth om et prosjekt som HOG energi har satt i gang og som går på innføring av biogass i transportsektoren.- Bergensregionen kan få store miljøgevinster ved å ta i bruk biogass i transportsektoren. Spesielt gjelder dette busstrafikken og tungtransporten, fastslo Kragseth.