"Hordaland skal være en ledende energiregion i Europa"


 Til Forsiden      Om HOG Energi      Arkiv      Rapporter      Prosjekter      Medlemmer      Aktivitet      Lenker        In English 
Til Forsiden

 

Arkiv

    Løfter i lag for Mongstad
    Skal lande Mongstadprosjektet
    Nye næringsmuligheter i Bergensregionen
    EU-midler til biogassbussprosjekt
    Kartlegger Johansen for lagring
    Håpet ikkje ute for Aker
    Statsbudsjettet 2010
    Innkalling til representantskapsmøte
    Liquipro AS etablert
    Finner satser i Bergen
    CO2-finalistene kåret
    Staten går inn i Skanled-prosjektet
    Forskingsminister Tora Aasland fyrte opp framtidas energikjelde i Øygarden
    Fase 2 i Mongstadprosjektet i gang
    Ny jobb til Tore Torvund
    Tilslutningserklæringen til NOx-fondet
    Null klimautslipp fra lager i havbunnen
    Per Terje Vold forlenger kontrakten med OLF
    To nye forskningssentre for fornybar energi til Bergen
    Milliardkontrakt til Aker Solutions på Kollsnes
    Flertall i energi- og miljøkomiteen for teknologisenteret på Mongstad
    CO2-avtaler på Mongstad
    Oppmuntrende leteresultater fra Statoil
    Fylkesordføreren vil ha felles satsing rundt Mongstadutbyggingen
    Eidesvik med flere gassdrevne forsyningsskip
    Lyse og lokale investorer vil etablere LNG-kjede
    Vellykket seminar på representantskapsmøtet
    Bygger bolig på Troll
    Lysende utsikter for rigger og flytende produksjonsanlegg
    Carbontech starter viktig forsking i Naturgassparken Vest
    NATURGASS TIL ØSTLANDET
    Formasjon i havet vest for Mongstad best egnet som lagringssted for CO2
    Regjeringen setter av 400 millioner kroner til CO2-rensing på Mongstad
    Gassnova SF skal følge opp CO2- rensingen på Mongstad
    CO2-alliansen etablert
    Ønsker HOG Energi som en sterk interesseorganisasjon i energisektoren
    Kraft fra Mongstad skal forsyne Gjøafeltet
    Gass for alle penga
    Aker Clean Carbon teknologileverandør til TCM
    5,2 milliarder til CO2 på Mongstad
    Fjerner CO2 på Mongstad
 Sist oppdatert: 26. mai 2016

EU-midler til biogassbussprosjekt

HOG og Hordaland fylkeskommune/Skyss er tildelt EU midler som partnere i et biogassbussprosjekt. Sammen med partnere fra Østersjølandene har HOG deltatt i utviklingen av et stort gassbussprosjekt. Målet med prosjektet er å spre kunnskap om klimanøytral busstransport basert på biogass produsert på våtorganisk avfall og gassifisering av trevirke. Dessuten skal prosjektet peke på mulige teknologiforbedringer og forbedringer i virkemiddelbruken knyttet til produksjon og bruk av biogass i busser.


HOG og Hordaland fylkeskommune/Skyss er tildelt EU midler som partnere i et biogassbussprosjekt. Sammen med partnere fra Østersjølandene har HOG deltatt i utviklingen av et stort gassbussprosjekt. Målet med prosjektet er å spre kunnskap om klimanøytral busstransport basert på biogass produsert på våtorganisk avfall og gassifisering av trevirke. Dessuten skal prosjektet peke på mulige teknologiforbedringer og forbedringer i virkemiddelbruken knyttet til produksjon og bruk av biogass i busser.
Prosjektet skal gå over tre år og blir ledet av Stockholm lokaltrafik. Fra Norge er, i tillegg til HOG Energi, også Hordaland fylkeskommune/Skyss og Ruter i Oslo med. HOG skal særlig ha ansvar for studier rundt biogasspotensialet i Norge, ulike gasstransportløsninger og EU og Norges bruk av virkemidler rettet mot klima og miljøvennlig transport. HOG vil også ha ansvaret for avslutningskonferansen som blir lagt til Bergen. HOG vil måtte trekke på den kunnskap som ligger i selskap som Gasnor og Tide når det gjelder gass i busser.
Totalt er prosjektrammen på over 4 millioner Euro og den norske andelen vil være vel 600 000 Euro. 50% av den norske andelen dekkes av norske EU-midler over Interreg-programmet for Østersjøen. De andre partnerne er fra Sverige, Lithauen, Latvia, Estland, Finland, Polen og Tyskland.
Daglig leder Ove Lunde utaler at dette er en svært så gledelig melding å få. Dette er et prosjekt HOG har arbeidet med over lang tid og sett som et sentralt klimatiltak som det ligger godt til rette for å realisere i vårt område. Prosjektet aktualiserer også en styrking av staben i HOG. Han regner med høsten vil gå med til forberedende tiltak – endelige avtaler osv, og at selve arbeidet i prosjektet starter opp på nyåret.