"Hordaland skal være en ledende energiregion i Europa"


 Til Forsiden      Om HOG Energi      Arkiv      Rapporter      Prosjekter      Medlemmer      Aktivitet      Lenker        In English 
Til Forsiden

 

Arkiv

    Nådetid for Mongstad
    Vil ha Sunnhordland sterkere med
    Gassferjer på Halhjem-Våge
    Fremtidens petroleumsvirksomhet skapes nå
    Gjennombrudd for driftsbyen Bergen
    Shell til Bergen!
    Kraftsatsing på vind
    Oljeindustriens indrefilet
    Intervju med Ove Lunde i Offshore.no
    Naturgass - fremtidens verdiskaper
    Vetco fikk gasskrontrakt på Kollsnes
    Bruk av naturgass i Sunnhordland og Hardanger
    Testsenteret på Mongstad - artikkel i BT
    Står fast på prioriteringene
    Krever full gass for nytt Sotra-samband
    FMC får gigantkontrakt med Statoil
    "Mongstad neste" - om gasskraft og CO2
 Sist oppdatert: 26. mai 2016

Testsenteret på Mongstad - artikkel i BT

Stortinget vedtok nylig regjeringens forslag om å bygge et testsenter for rensing av CO2 på Mongstad.

Av Ove Lunde, daglig leder HOG-energi


Senteret skal koste 5,3 milliarder kroner og fører til et enormt økonomisk løft fra myndighetenes side. Regjeringen og Stortingets flertall mener det er forsvarlig å bruke så mye penger for å sikre Norge et laboratorium der det kan drives forsknings- og utviklingsarbeid som skal føre til en kommersiell ny norsk renseteknologi for CO2 som kan være konkurransedyktig internasjonalt. Det hører med til sjeldenhetene, det har trolig aldri skjedd tidligere, at det bevilges så mye penger fra sentrale norske myndigheter til etablering av et enkeltstående forskningssenter.
Statsminister Jens Stoltenberg har kalt prosjektet en norsk månelanding, og det er ingen tvil om at det ligger stor politisk prestisje bak forslaget om å bevilge over 5 milliarder kroner til testsenteret på Mongstad. Man kan sikkert diskutere om det virkelig er nødvendig å bruke så mye penger på dette prosjektet. Ut fra de forpliktelser Norge har påtatt seg for å bidra til en grønnere og mer miljøvennlig verden, et det nettopp slike storsatsinger som må til. Derfor fortjener regjeringen ros for å vise vilje, og ikke minst mot, til å trø til og prøve å komme i førersetet i det internasjonale miljøarbeidet.
Så langt er alt greit, og det nye testsenteret vil trolig stå klart til bruk på Mongstad i 2011. Men hva skal komme ut av dette senteret? Har Regjeringen tenkt på hva som skal være innholdet i senteret, og hvilken aktivitet som skal gjennomføres der for at Norge skal få til månelandingen og bli ledende i verden når det gjelder CO2-rensing? Disse spørsmålene krever vi å få et klart svar fra myndighetene på.
I første omgang skal det testes ut to teknologier basert på aminer og nedkjølt ammoniakk. De kan rett nok anvendes og tas i bruk i forhold til den politiske forpliktelse som er gjort for å få på plass et fullskala renseanlegg for CO2 på Mongstad, men et slikt renseanlegg vil koste over 30 milliarder kroner og kreve kjempesvære installasjoner med en høyde på over 60 meter. Det kommer man ikke til månen med. Ja, månelandingen vil knapt være begynt!
Derfor må Regjeringen forplikte seg til å gi det nye forskningssenteret på Mongstad et langsiktig innhold som kan sikre nødvendig forsknings- og utviklingsarbeid i laboratoriet i flere tiår fremover. Det er dette arbeidet som kan gi en norsk månelanding.
Dette poenget er også understreket av flertallet i Stortingets energi- og miljøkomite som i sin innstilling til Stortinget om testsenteret for CO2 på Mongstad sier at TCM( Test Centre Mongstad) skal fungere som en viktig arena for forskning og utvikling i flere år fremover.
I HOG-energi ser vi for oss at testsenteret på Mongstad blir utviklet til et nasjonalt laboratorium der alle relevante norske forskningsmiljøer deltar med sin kompetanse og erfaring. En undersøkelse vi har gjort viser at vi har flere hundre forskere i Norge som står klar til å ta fatt på oppgaven. I denne sammenhengen er det ikke tvil om at våre FoU-miljøer i Bergen og Hordaland vil kunne yte vesentlige bidrag både enkeltvis, og i samarbeid med andre aktører i den såkalte CO2-alliansen som HOG-energi tok initiativet til for et par år siden.
For å få til det nødvendige utviklingsarbeidet må myndighetene trå til med kapital som gjør det mulig å gjøre det forskningsarbeidet som kreves. Vi snakker da om årlige bevilgninger på flere hundre millioner i lang tid fremover. I HOG-energi mener vi dette er en helt nødvendig forutsetning for å lykkes på Mongstad. Derfor må både den rødgrønne- og fremtidige regjeringer uten å nøle legge inn de nødvendige midlene i statsbudsjettene fremover. Her kreves også ekstra innsats og påtrykk fra våre politikere på Hordalandsbenken på Stortinget.
I HOG- energi har Mongstadprosjektet i lang tid vært en prioritert oppgave. Mongstad kan bli ett av de mest sentrale industristedene i Europa i årene som kommer, og danne grunnlag for ny verdiskaping i hele Hordaland. Regjeringens storsatsing på Mongstad, vil sette resten av Hordaland og Norge på det internasjonale miljøkartet. Det må vår region utnytte for alt det er verdt!