"Hordaland skal være en ledende energiregion i Europa"


 Til Forsiden      Om HOG Energi      Arkiv      Rapporter      Prosjekter      Medlemmer      Aktivitet      Lenker        In English 
Til Forsiden

 

Arkiv

    Løfter i lag for Mongstad
    Skal lande Mongstadprosjektet
    Nye næringsmuligheter i Bergensregionen
    EU-midler til biogassbussprosjekt
    Kartlegger Johansen for lagring
    Håpet ikkje ute for Aker
    Statsbudsjettet 2010
    Innkalling til representantskapsmøte
    Liquipro AS etablert
    Finner satser i Bergen
    CO2-finalistene kåret
    Staten går inn i Skanled-prosjektet
    Forskingsminister Tora Aasland fyrte opp framtidas energikjelde i Øygarden
    Fase 2 i Mongstadprosjektet i gang
    Ny jobb til Tore Torvund
    Tilslutningserklæringen til NOx-fondet
    Null klimautslipp fra lager i havbunnen
    Per Terje Vold forlenger kontrakten med OLF
    To nye forskningssentre for fornybar energi til Bergen
    Milliardkontrakt til Aker Solutions på Kollsnes
    Flertall i energi- og miljøkomiteen for teknologisenteret på Mongstad
    CO2-avtaler på Mongstad
    Oppmuntrende leteresultater fra Statoil
    Fylkesordføreren vil ha felles satsing rundt Mongstadutbyggingen
    Eidesvik med flere gassdrevne forsyningsskip
    Lyse og lokale investorer vil etablere LNG-kjede
    Vellykket seminar på representantskapsmøtet
    Bygger bolig på Troll
    Lysende utsikter for rigger og flytende produksjonsanlegg
    Carbontech starter viktig forsking i Naturgassparken Vest
    NATURGASS TIL ØSTLANDET
    Formasjon i havet vest for Mongstad best egnet som lagringssted for CO2
    Regjeringen setter av 400 millioner kroner til CO2-rensing på Mongstad
    Gassnova SF skal følge opp CO2- rensingen på Mongstad
    CO2-alliansen etablert
    Ønsker HOG Energi som en sterk interesseorganisasjon i energisektoren
    Kraft fra Mongstad skal forsyne Gjøafeltet
    Gass for alle penga
    Aker Clean Carbon teknologileverandør til TCM
    5,2 milliarder til CO2 på Mongstad
    Fjerner CO2 på Mongstad
 Sist oppdatert: 26. mai 2016

Fase 2 i Mongstadprosjektet i gang

Arbeidsgruppen som har ansvaret for gjennomføringen i fase 2 av Mongstadprosjektet har hatt sitt første møte. Her ble rammene for det videre arbeidet vedtatt.


Ove Lunde i HOG er formann i denne arbeidsgruppen, og han sier i en kommentar at denne delen av HOG og fylkeskommunens arbeid med Mongstadprosjektet skal konsentrere seg om to hovedområder: CO2-klyngen og samfunnsutvikling i Nordhordlandsregionen.
-Vi har hyret inn Idévekst AS til å gjøre jobben knyttet til CO2-klyngen, og Sintef til å se nærmere på hva regionen må gjøre for å få til den nødvendige infrastrukturoppgradering som den videre utviklingen av Mongstadutbyggingen vil kreve.
-Målet med arbeidet vårt er å posisjonere Bergensregionen i forhold til myndighetenes satsing på CO2-prosjektet på Mongstad. I denne fasen av prosjektet skal vi definere satsingsområder for lokalt næringsliv og lokale FoU-miljøer knyttet til Regjeringens CO2-satsing. Videre skal vi utarbeide en prosjektplan for en lokal CO2-klynge og utarbeide en prosjektplan for regional samfunnsutvikling knyttet til Mongstadutbyggingen. I arbeidsgruppen sitter det representanter for lokale FoU-miljøer, lokalt næringsliv, Hordaland fylkeskommune og kommunene i Nordhordland. Vi ønsker å peke på konkrete muligheter og dermed legge forholdene til rette for lokale og regionale interesser. Arbeidet vårt skal være ferdig i slutten på mai, sier Ove Lunde.