"Hordaland skal være en ledende energiregion i Europa"


 Til Forsiden      Om HOG Energi      Arkiv      Rapporter      Prosjekter      Medlemmer      Aktivitet      Lenker        In English 
Til Forsiden

 

Arkiv

    Nådetid for Mongstad
    Vil ha Sunnhordland sterkere med
    Gassferjer på Halhjem-Våge
    Fremtidens petroleumsvirksomhet skapes nå
    Gjennombrudd for driftsbyen Bergen
    Shell til Bergen!
    Kraftsatsing på vind
    Oljeindustriens indrefilet
    Intervju med Ove Lunde i Offshore.no
    Naturgass - fremtidens verdiskaper
    Vetco fikk gasskrontrakt på Kollsnes
    Bruk av naturgass i Sunnhordland og Hardanger
    Testsenteret på Mongstad - artikkel i BT
    Står fast på prioriteringene
    Krever full gass for nytt Sotra-samband
    FMC får gigantkontrakt med Statoil
    "Mongstad neste" - om gasskraft og CO2
 Sist oppdatert: 26. mai 2016

Oljeindustriens indrefilet

Nye arbeidsplasser i nord krever snarlig åpning av de mest attraktive områdene, mener oljeindustrien.


Oljeindustrien har rangert de områdene på sokkkelen den aller helst vil slå kloa i. Det er gjort i den over 230 sider lange rapporten «Olje- og gassvirksomhet i nord» som overleveres olje- og energiminister Terje Riis-Johansen i dag.

Øverst troner Ribbanbassenget og nordlige Trænabassenget i Nordland Vl. Så følger midtre/nordlige del av Nordland Vll (Lofoten og Vesterålen), så kommer sørlige del av området. Nummer tre på lista er området utenfor Senja (Troms ll).


Les aftenbladet.no!

Ringvirkninger

Som kjent er ingen av disse områdene åpne for oljenæringen i dag – hvorvidt de skal åpnes blir tidligst avgjort i 2010.

En stor del av rapporten handler om hvilke ringvirkninger landsdelen kan få dersom næringen får slippe til. Det tallfestes i rapporten til 1000-2000 arbeidsplasser.

Med et utgangspunkt på at områdene inneholder 2 milliarder fat oljeekvivalenter (o.e.) har næringen anslått hvor mange arbeidsplassser dette kan gi.

– Det er umulig å vite hvor store ressursene er før det er gjort leteboringer. Ved geologiske analyser har vi prøvd å beregne et ressursgrunnlag, sier Lars Arne Ryssdal, direktør for næring og miljø i Oljeindustriens landsforening.

Oljedirektoratets siste kjente prognoser for området tilsier ressurser på 1,5 milliarder fat o.e., mens KonKraft tidligere har beregnet ressursene til 3,4 milliarder fat.

–.Vi har derfor justert ned estimatet for ikke å ta for hardt i når vi beregner ringvirkninger, noe som er etterspurt av folk i landsdelen. Men det er stor usikkerhet rundt tallene.
Arbeidsplasser

I de videre beregningene er det tatt utgangspunkt i at det gjøres to store funn, tre mellomstore og noen mindre funn. Under forutsetning av at disse bygges ut med havbunnsløsninger som føres til land, mener rapporten at dette kan gi 1000-2000 arbeidsplasser i nord. Det er slike utbyggingsløsninger som antas å gi flest lokale arbeidsplasser.

– Hvorfor har dere valgt bare ett og ikke sett på flere mulige hendelsesforløp?

–.Vi kunne laget ulike scenarier med alt fra tørre brønner til full uttelling og ulike estimater for tidsforløp. Men rapporten er omfattende nok som den er, vi har valgt et eksempel for å sette i gang debatten. Det viktigste er å få til en bevisstgjøring med hvilke områder som kan få effekter. Lokale myndigheter kan i ganske stor grad påvirke hvor store effektene kan bli, ikke bare når det gjelder utbygging, men hvordan regionen er forberedt på det som kommer, sier han.

Ryssdal kommer også med et lite spark til myndighetene:

– Myndighetene har lagt optimistiske forutsetninger til grunn for produksjonen i 2030. Halvparten av dette består av ressurser som i dag ikke er funnet. Med det tempoet vi har i dag på tildeling av leteareal tar det veldig mange år før vi har oversikt over gjenværende ressurser på sokkelen. Det tar dessuten mange år fra åpning til produksjon. Næringen ser ikke andre muligheter enn at områdene bør åpnes i nær framtid, sier Ryssdal.


Les saken i aftenbladet.no!