"Hordaland skal være en ledende energiregion i Europa"


 Til Forsiden      Om HOG Energi      Arkiv      Rapporter      Prosjekter      Medlemmer      Aktivitet      Lenker        In English 
Til Forsiden

 

Arkiv

    Løfter i lag for Mongstad
    Skal lande Mongstadprosjektet
    Nye næringsmuligheter i Bergensregionen
    EU-midler til biogassbussprosjekt
    Kartlegger Johansen for lagring
    Håpet ikkje ute for Aker
    Statsbudsjettet 2010
    Innkalling til representantskapsmøte
    Liquipro AS etablert
    Finner satser i Bergen
    CO2-finalistene kåret
    Staten går inn i Skanled-prosjektet
    Forskingsminister Tora Aasland fyrte opp framtidas energikjelde i Øygarden
    Fase 2 i Mongstadprosjektet i gang
    Ny jobb til Tore Torvund
    Tilslutningserklæringen til NOx-fondet
    Null klimautslipp fra lager i havbunnen
    Per Terje Vold forlenger kontrakten med OLF
    To nye forskningssentre for fornybar energi til Bergen
    Milliardkontrakt til Aker Solutions på Kollsnes
    Flertall i energi- og miljøkomiteen for teknologisenteret på Mongstad
    CO2-avtaler på Mongstad
    Oppmuntrende leteresultater fra Statoil
    Fylkesordføreren vil ha felles satsing rundt Mongstadutbyggingen
    Eidesvik med flere gassdrevne forsyningsskip
    Lyse og lokale investorer vil etablere LNG-kjede
    Vellykket seminar på representantskapsmøtet
    Bygger bolig på Troll
    Lysende utsikter for rigger og flytende produksjonsanlegg
    Carbontech starter viktig forsking i Naturgassparken Vest
    NATURGASS TIL ØSTLANDET
    Formasjon i havet vest for Mongstad best egnet som lagringssted for CO2
    Regjeringen setter av 400 millioner kroner til CO2-rensing på Mongstad
    Gassnova SF skal følge opp CO2- rensingen på Mongstad
    CO2-alliansen etablert
    Ønsker HOG Energi som en sterk interesseorganisasjon i energisektoren
    Kraft fra Mongstad skal forsyne Gjøafeltet
    Gass for alle penga
    Aker Clean Carbon teknologileverandør til TCM
    5,2 milliarder til CO2 på Mongstad
    Fjerner CO2 på Mongstad
 Sist oppdatert: 26. mai 2016

To nye forskningssentre for fornybar energi til Bergen

Forskningsrådet har i dag besluttet å utpeke to nye Forskningssentre for miljøvennlig energi til Bergen.


Begge de to nye forskningssentrene skal legges til Christian Michelsen Research i Bergen. Det ene skal konsentrere arbeidet om offshore vindkraft, det andre om CO2-lagring. Ved siden av de to nye forskningssentrene i Bergen, skal det etableres seks andre lignende sentre i Norge. Sentrene er meget viktige i myndighetens satsing på miljøvennlig energi. Til sammen skal det brukes rundt en milliard kroner på denne storsatsingen som i første omgang skal vare i fem år med mulig forlengelse til 8 år.
- Dette er en meget god nyhet for FoU-miljøet i Bergen og en anerkjennelse til CMR, sier fungerende daglig leder i HOG Ove Lunde i en kommentar. - Offshore vindkraft og CO2-lagring kommer til å være sentrale områder for forskning og utvikling med tanke på miljøsatsingen fra regjeringens side, og ikke minst med tanke på gjøre miljøvennlig energi lønnsom. Det er lagt for dagen et betydelig lokalt engasjement for å sikre disse sentrene til Bergen, og det er gledelig å konstatere at bergensmiljøet har vunnet fram i den harde konkurransen om å få tildeling. Ove Lunde sier at arbeidet med en sikker framtidig løsning for lagring av CO2 er et viktig tema knyttet til utviklingen av regjeringens satsing på testsenteret for CO2 som skal etableres på Mongstad. - I HOG har vi arbeidet i lang tid for å få knyttet FoU- miljøet i bergensregionen til utviklingen på Mongstad, og på den bakgrunnen er Forskningsrådets beslutning svært viktig for regionen, fastslår Ove Lunde.
Les saken på forskning.no!

En milliard til fornybar energi

Forskningsrådet har i dag pekt ut åtte Forskningssentre for miljøvennlig energi (FME). Sentrene skal være internasjonalt ledende på hvert sitt område og bidra til å gjøre miljøvennlig energi lønnsom.
Norges forskningsråd

Ambisjonene er skyhøye blant de nye åtte sentrene som i dag fikk vite at de hver får inntil 20 millioner kroner årlig i fem år, med mulighet for forlengelse til åtte år.

Til sammen skal det brukes om lag en milliard kroner på energisatsingen i perioden.

Målet er at sentrene både skal bidra til gode løsninger for miljøvennlig energi og øke norsk kompetanse på området. På sikt skal de bidra til ny næringsvirksomhet og nye arbeidsplasser.

Hvert senter skal være ledende i landet på sitt temaområde. Sentrene dekker mange av de viktigste områdene innenfor miljøvennlig energi som sol, vind, enøk og bioenergi i tillegg til CO2-håndtering.

– Denne satsingen bringer Norge i takt med en bred internasjonal trend hvor USA og EU er i spissen med offensiv satsing på miljøvennlige energiløsninger.

– Gjennom vår egen satsing på energiforskning kan Norge både gi viktige bidrag i klimapolitikken og i tillegg sørge for næringsutvikling og energisikkerhet, sier administrerende direktør Arvid Hallén i Forskningsrådet.

28 forskningsmiljøer søkte opprinnelig om å være med. I høst ble 17 av disse invitert til å delta i fase to. 12 har vært med i siste og avsluttende runde.

Internasjonalt ekspertpanel

Alle søknadene har blitt vurdert av et internasjonalt ekspertpanel og et nordisk fagpanel før Forskningsrådets hovedstyre tok den endelige beslutningen. Både vitenskapelig kvalitet og potensialet for innovasjon og verdiskaping har vært viktige kriterier for utvelgelsen.

– For at Norge skal bli verdensledende på miljøvennlig energi må vi satse på fremtidsrettet forskning og utvikling. De nye sentrene samler de kloke hodene innen forskning, innovasjon og næringsliv.

– Gjennom dette samarbeidet ønsker jeg at Norges rolle som en av verdens ledende energinasjoner utvikles videre, sier olje- og energiminister Terje Riis-Johansen.

Han lanserte i dag de åtte sentrene under Energiuka 2009.

FME-sentrene er opprettet i tråd med Klimaforliket fra februar 2008 og den nasjonale strategien for forskning og utvikling på energi – Energi21.

– For regjeringen er det avgjørende at kunnskap ligger i bunn for vår satsing på fornybare energikilder.

– Gjennom å skape Forskningssentre for miljøvennlig energi bygger vi opp kompetansemiljøer som kan være en motor for framveksten av nye, miljøvennlige energiløsninger, sier forsknings- og høyere utdanningsminister, Tora Aasland, i en kommentar.

De åtte nye sentrene er:

– Norwegian Centre for Offshore Wind Energy (NORCOWE)
Christian Michelsen Research (CMR), Bergen

– Research Centre for Offshore Wind Technology
SINTEF Energiforskning AS

– Centre for Environmental design of renewable energy
SINTEF Energiforskning AS

– BIGCCS Centre - International CCS Research Centre
SINTEF Energiforskning AS

– Subsurface CO2 storage - Critical Elements and Superior Strategy
Christian Michelsen Research (CMR), Bergen

– BIOENERGY INNOVATION CENTRE
Universitetet for miljø og biovitenskap (UMB)

– The Norwegian Research Centre for Solar Cell Technology
Institutt for energiteknikk (IFE)

– The Research Centre on Zero Emission Buildings
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

Les forskning.no!