"Hordaland skal være en ledende energiregion i Europa"


 Til Forsiden      Om HOG Energi      Arkiv      Rapporter      Prosjekter      Medlemmer      Aktivitet      Lenker        In English 
Til Forsiden

 

Prosjekter

    HOG Energi samordner det videre Mongstadarbeidet
    Videreføring av Mongstadprosjektet
    Storsatsing på CO2-prosjektet på Mongstad
    Satser stort på Mongstad
    Regional satsing på Mongstad
 Sist oppdatert: 26. mai 2016

Storsatsing på CO2-prosjektet på Mongstad

Regjeringen går inn med nesten en milliard friske penger til testsenteret for CO2 på Mongstad. Dette ble klart etter at den nye tiltakspakken ble offentliggjort i dag.


Pengene skal brukes til å dekke statens andel av investeringer i forbindelse med testsenteret på Mongstad. Testsenteret på Mongstad skal utvikle løsninger og vinne kunnskap som kan redusere både kostnader og risiko knyttet til et storskalaanlegg for CO2-fangst.
- Mongstadprosjektet er et av regjeringens viktigste enkeltprosjekter i klimapolitikken, og et viktig skritt videre i arbeidet med å få fram teknologier som kan redusere utslipp av CO2, sier olje- og energiminister Terje Riis-Johansen.
- Målsettingen er at arbeidet skal få betydning både i Norge og internasjonalt, understreker han.
Regjeringens beslutning er meget gledelig, spesielt sett med regionale øyne, sier fungerende daglig leder i HOG, Ove Lunde. - Vi har arbeidet i lang tid med å få Mongstad på CO2-kartet og ivret for at myndighetene skulle bevilge penger som sikrer en langsiktig satsing på Mongstad. Gjennom CO2- alliansen ønsker vi å samle alle relevante FoU-miljjøer for å få til en kommersiell renseteknologi knyttet til testsenteret på Mongstad. Løsningen på denne teknologien ligger et godt stykke fram i tid, men det første virkelige steget i denne utviklingen har regjeringen nå tatt gjennom sin bevilgning. Det skal regjeringen ha ros for, sier Ove Lunde.