"Hordaland skal være en ledende energiregion i Europa"


 Til Forsiden      Om HOG Energi      Arkiv      Rapporter      Prosjekter      Medlemmer      Aktivitet      Lenker        In English 
Til Forsiden

 

Aktivitet

    Grow 09
    Gratiskonferanse på Gardermoen
    Hordalandsdelegasjon til Rio Oil & Gas
    CO2-prosjektet på Mongstad gir store muligheter for norske miljøer
    Seminar om CO2-rensing og -lagring i Bergen 19. juni
    Hordaland og Bergen markerte seg sterkt i Houston
    Stor Hordalandsdelegasjon til OTC i Houston
    Bergen i fokus for oljebransjen
    CONNECT Norge Olje og Gass Partnerforum 2009
    OTC Houston 2009-invitasjonen er ute!
    Hordaland godt markert på Rio Oil and Gas
    Rekorddeltakelse på SPE-konferansen i Bergen
    Bergen og Mongstad på det internasjonale miljøkartet
    Skal satse mer på OTC i Houston
 Sist oppdatert: 26. mai 2016

CO2-prosjektet på Mongstad gir store muligheter for norske miljøer

CO2-prosjektet på Mongstad gir store muligheter for norske miljøer. I samarbeid med Innovasjon Norge arrangerte HOG 19. juni et seminar i Bergen om CO2- fangst og muligheter for norske leverandører og FoU-miljøer.


-Dette er et av de beste seminarene som har vært holdt på lenge. Slik oppsummerte møtelederen, Ove Lunde, seminaret om CO2 fangst, transport og lagring som ble holdt i Bergen forrige torsdag.

Målet med seminaret var å sette fokus på utviklingen i arbeidet med testsenteret for CO2-bahandling på Mongstad, og hvilke muligheter som dette prosjektet kan gi for norske leverandør- og FoU-miljøer. I sitt foredrag understreket direktør Bjørn Erik Haugan i Gassnova at dette er et meget spennende prosjekt som blir fulgt med argusøyne internasjonalt. Norge er i førersetet når det gjelder arbeid med CO2-problematikk og miljøspørsmål. Det gir oss en unik posisjon til å være med å prege utviklingen og arbeidet med å finne fram til kommersielle teknologier som kan tas i bruk over hele verden.

-Men ingen må tro at dette er noe enkelt prosjekt, understreket Haugan. -Tvert i mot, slo han fast. Det hele blir uhyre kostnadkrevende, og vil kreve et utstrakt samarbeid mellom fagmiljøer både nasjonalt og internasjonalt. Vi snakker ikke om noe kretsmesterskap som skal avholdes på Vestlandet. Derfor hilste han også etableringen a CO2-alliansen, som HOG har tatt initiativet til, velkommen.
-Vi er også helt avhengige av at myndighetene ser dette utviklingsarbeidet i et lengre perspektiv, og at de gir oss rammevilkår som er forutsigbare slik at vi kan arbeide i fred og ro over lengre tid. Denne prosessen kommer trolig til å ta flere tiår før vi er endelig i mål, men det er både gledelig og svært viktig at Regjeringen nå ønsker å satse for å få Norge i førersetet på dette viktige området. Jeg er optimistisk med tanke på å lykkes, sa Bjørn Erik Haugan.

På seminaret ble det fra flere av foredragholderne gitt uttrykk for at det er mange utfordringer både med hensyn til fangst, transport og ikke minst til lagring av CO2.

- Vi trenger å gjennomføre en rekke analyser før vi med sikkerhet kan slå fast hvor det er sikrest å lagre gassen, sa Guttorm Alendal fra Universitetet i Bergen.
Trygve Riis i Forskningsrådet gav uttrykk for at myndighetene er villig til å intensivere forskningsinnsatsen i forbindelse med testsenteret på Mongstad, og at det nå skal iversetts flere viktige prosjekter.
I sitt innlegg sa Hans Roar Sørheim fra CMR at et samlet FoU-miljø i Norge står klar til å bidra med forsknings- og utviklingsinnsats. Vi har over 500 forskere fra de ulike FoU-miljøene i Norge som virkelig er tent på oppgaven. Dette er meget kompetente forskere, slo Sørheim fast.
Per Christer Lund fra Innovasjon Norge med arbeidssted Japan, orienterte om det internasjonale arbeidet som gjøres for å finne fram til effektive kommersielle løsninger på CO2- spørsmålet.
-En rekke prosjekter er i gang internasjonalt, men få elle ingen steder er man så godt i gang som i Norge. Ute i verden ser de stadig mot Norge og det er stor interesse for samarbeid, slo Lund fast.Et par av foredragene er å finne på linkene under. Dersom det er ønskelig, kan presentasjonene bestilles fra trude@holga.no


 MA-Bergen.ppt


 CCS Teknologiutfordringer – CO2 transport.ppt